Przejdź do treści

Kontakt

Fundacja ETNA

Fundacja wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854128; posiadająca NIP: 5242904914, REGON 386743740

Napisz do nas

Pomyślnie wylogowano!